View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000586CaseTalk ModelerDocumentation (Web, Help, ..)public2015-01-27 10:23
ReportermarcobommeljeAssigned Towobben 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version8.1.2 
Summary0000586: Term in boek deugt niet
DescriptionIn het boek (pg 80) wordt de term "uniciteitsregel" toegelicht met de Engelse term "unicity constraint". Het woord "unicity" is niet terug te vinden in enig Engels woordenboek. Het moet zijn "uniqueness".
TagsNo tags attached.
CaseTalk Edition

Activities

wobben

wobben

2015-01-27 10:19

administrator   ~0000330

Renamed into "uniqueness" where applicable in the Ctk App.
wobben

wobben

2015-01-27 10:23

administrator   ~0000331

Also renamed in the wiki pages.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2015-01-19 16:13 marcobommelje New Issue
2015-01-27 10:19 wobben Note Added: 0000330
2015-01-27 10:19 wobben Status new => resolved
2015-01-27 10:19 wobben Fixed in Version => 8.1.2
2015-01-27 10:19 wobben Resolution open => fixed
2015-01-27 10:19 wobben Assigned To => wobben
2015-01-27 10:23 wobben Note Added: 0000331
2016-01-20 13:02 wobben Category Documentation => Documentation (Web, Help, ..)